język angielski

Szkolenia w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym pozwalają podnieść biegłość i atrakcyjność prowadzenia zajęć w języku angielskim oraz na poszerzenie kadry prowadzącej zajęcia w języku obcym.

Kurs języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2

Semestr I rok 2018

l.p. Imię i nazwisko realizatora szkolenia Termin szkolenia Godz. rozpoczęcia szkolenia Godz. zakończenia szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
1. mgr inż. Maria Kmieciak 09.02 9.45 11.15 18BM
2. mgr inż. Maria Kmieciak 16.02 9.45 11.15 07BM
3. mgr inż. Maria Kmieciak 20.02 9.45 11.15 18BM
4. mgr inż. Maria Kmieciak 02.03 13.30. 15.00 113BM
5. mgr inż. Maria Kmieciak 09.03 13.30. 15.00 113BM
6. mgr inż. Maria Kmieciak 16.03 13.30. 15.00 113BM
7. mgr inż. Maria Kmieciak 06.04 13.30. 15.00 113BM
8. mgr inż. Maria Kmieciak 13.04 13.30. 15.00 113BM
9. mgr inż. Maria Kmieciak 20.04 13.30. 15.00 113BM
10. mgr inż. Maria Kmieciak 11.05 13.30. 15.00 113BM
11. mgr inż. Maria Kmieciak 18.05 13.30. 15.00 113BM
12. mgr inż. Maria Kmieciak 25.05 13.30. 15.00 113BM
13. mgr inż. Maria Kmieciak 01.06 13.30. 15.00 113BM
13. mgr inż. Maria Kmieciak 08.06 13.30. 15.00 113BM

Materiały do zajęć z języka angielskiego: