dr inż. Marcin Kiciński

Adiunkt w Zakładzie Systemów Transportowych w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.

tel. 61 665 2129
e-mail: marcin.kicinski@put.poznan.pl

Urodzony w Środzie Wielkopolskiej (ok. 30 km od Poznania) i do chwili obecnej mieszkaniec tego miasta.  Bezpośrednio po Technikum Samochodowym (specjalność pojazdy samochodowe) przy Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Zamenhofa w Poznaniu rozpoczął studia na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej - kierunek transport (specjalność transport drogowy). Praca dyplomowa pt. „Organizacja wywozu odpadów komunalnych w Środzie Wielkopolskiej” napisana pod kierunkiem doc. dr. inż. Lecha Gasińskiego na podstawie danych przedsiębiorstwa Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. oraz własnych pomiarów.

Doktorat (obrona 2012 r.) pt. "Wielokryterialne harmonogramowanie obsług taboru w przedsiębiorstwie publicznego transportu autobusowego" obejmował problematykę  zaplecza technicznego operatorów PTZ.

Obszar zainteresowań zawodowych:

  • Publiczny transport zbiorowy i indywidualny
  • Prawo transportowe
  • Gospodarka odpadami komunalnymi
  • Modelowanie matematyczne i optymalizacja
  • Wspomaganie decyzji
  • Logistyka w portach i bazach lotniczych (cywilnych i wojskowych)