Przeskocz do treści

Harmonogram II naboru (staże w 2019 r.)

 • do 18 lutego 2019 r. - przyjmowanie zgłoszeń ofert miejsc stażowych z instytucji i przedsiębiorstw -
  Załącznik nr 8 do Regulaminu - deklaracja przedsiębiorstwa - oferta miejsca stażowego* na adres biura Projektu - kontakt
 • do 5 lutego 2019 r. - przyjmowanie zgłoszeń studentek i studentów (CV, podanie o staż)* w biurze Projektu - kontakt
 • do 15 lutego 2019 r. - propozycja listy rankingowej studentów wraz z przydziałem miejsc stażowych
 • do 18 lutego 2019 r. - przydział miejsc stażowych przez komisję rekrutacyjną
 • do 30 lutego 2019 r. - przygotowanie niezbędnych dokumentów (umów stażowych oraz indywidualnych harmonogramów staży)*
 • od 4 marca do 30 września 2019 r. - realizacja staży przez studentki/studentów zgodnie z indywidualnymi harmonogramami staży (raporty, listy obecności, ankiety ewaluacyjne)
 • do 30 września 2019 r. - przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych opiekunów staży -
  Załącznik nr 2 do Umowy stażowej - wzór ankiety ewaluacyjnej*

Objaśnienia:

(*) - wszystkie aktualne wersje dokumentów dostępne są w zakładce Regulaminy, dokumenty do pobrania

Uwagi:

Beneficjent Projektu zastrzega sobie wprowadzenie zmian w harmonogramie.

Wszelkie zapytania i informacje można kierować na adres biura Projektu -
kontakt