Przeskocz do treści

 

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Szanowni Państwo!

Zapraszamy zainteresowane firmy/ instytucje do zgłaszania zapotrzebowania na nieodpłatną realizację przez studentów kierunku Transport (ostatnie cztery semestry I i II stopnia) projektów  analityczno-optymalizacyjnych. Prace te prowadzone będą w ramach projektu realizowanego na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu pt. Program rozwoju kompetencji kierunku Transport na WMRiT Politechniki Poznańskiej (PRKT). 

Zgłoszenia oraz pytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres: szymon.fierek@put.poznan.pl

Tematyka projektów studenckich dotyczyć powinna bieżących problemów transportowych, logistycznych, w których zastosowane zostaną różnego rodzaju analizy i narzędzia np. optymalizacyjne, symulacyjne i inne.

  • Organizacja kursu na wózek widłowy (operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym), obejmującego: (plik .pdf)
    • szkolenie zgodne z programem UDT nr 2/2007/OUTB, pt. „Minimalne wymagania dotyczące programów kursów dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)” (łącznie z zapewnieniem praktycznych elementów szkolenia na wózkach widłowych dla każdego uczestnika w wymiarze zgodnym z programem szkolenia UDT nr2/2007/OUTB),
    •zewnętrzny egzamin państwowy przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez właściwy organ UDT,
    •wystawienie uprawnień do kierowania wszystkimi rodzajami wózków jezdniowych (elektryczne, spalinowe,czołowe, boczne) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych LPG.