Przeskocz do treści

Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu – studia podyplomowe

Zapraszamy do udziału w III edycji studiów podyplomowych - Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu. Ich podstawowym celem jest przekazanie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności w zakresie:

  • analiz i prognozowania ruchu
  • planowania infrastruktury transportowej i efektywnego jej wykorzystania
  • organizacji ruchu
  • kształtowania sieci publicznego transportu pasażerskiego dla obszarów gmin, miast i regionów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, środowiskowych i ekonomicznych oraz zasad inżynierii ruchu

Program studiów obejmuje 210 h zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych podzielonych na dwa semestry. Wykaz przedmiotów, wraz z ich krótką tematyką przedstawiono poniżej.

Zajęcia prowadzone będą w większości przez pracowników Zakładu Systemów Transportowych Politechniki Poznańskiej przykładając duży nacisk na aspekt praktyczny

Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów oraz zasadami naboru. W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem studium - dr. inż. Szymonem Fierkiem:

e-mail: szymon.fierek@put.poznan.pl

telefon (sekretariat instytutu): 61 665 22 60

telefon (kierownik studium): 61 647 5957

.