Przeskocz do treści

Badania

Prowadzimy badania naukowe w zakresie:

  • Zastosowania technik heurystycznych do rozwiązania problemu make-or-buy w transporcie / logistyce, planowania wymiany taboru
  • Zastosowania solverów w optymalizacji struktury sieci dystrybucji
  • Zastosowania makrosymulacji do projektowania sieci transportowych
  • Zastosowania mikrosymulacji do projektowania przepływów materiałowych i informacyjnych w systemach logistycznych
  • Zastosowania analizy wskaźnikowej w różnych obszarach transportu / logistyki
  • Zastosowania metod analitycznych (SWOT, model Portera) do analizy rynku i sytuacji firmy
  • Zastosowania metod oceny wielokryterialnej zasobów ludzkich i technicznych
  • Analizy społecznych i środowiskowych oddziaływań transportu

Efekty naszych prac: