Przeskocz do treści

POWER

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Politechnika Poznańska wygrała konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem projektu jest rozwój umiejętności studentów w obszarach:

 • rozpoznawania potrzeb w zakresie systemów transportowych i logistycznych
 • praktycznego formułowania problemów optymalizacji i rozwiązywania ich przy pomocy zaawansowanych inteligentnych narzędzi komputerowych
 • pozyskiwania i analizy danych
 • opracowywania raportów z badań i prezentacji wyników badań
 • współpracy z przedsiębiorstwami i innymi organizacjami związanymi z planowaniem i zarządzaniem systemami transportowo-logistycznymi.

W ramach projektu studenci będą mogli uczestniczyć w szeregu aktywności podnoszących i kompetencje na rynku pracy. W projekcie zaplanowano następujące działania:

 1. Szkolenie, egzamin, uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika w krajowym  oraz międzynarodowym transporcie drogowym osób i/lub rzeczy.
 2. Szkolenie, praktyka, egzamin oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
 3. Szkolenie na wózek widłowy (na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym) oraz egzamin i zdobycie uprawnień do kierowania wszystkimi rodzajami wózków jezdniowych (elektryczne, spalinowe, czołowe, boczne) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych LPG.
 4. Kurs podstawowy (dla wszystkich klas materiałów), egzamin oraz uzyskanie uprawnień ADR (transport ładunków niebezpiecznych).
 5. Szkolenie z zakresu wykorzystania oprogramowania PTV Visum do modelowania podróży zakończone uzyskaniem certyfikatu producenta oprogramowania.
 6. Kursy języków obcych, na poziomie wyższym niż realizowany w ramach programu studiów, dostosowane do potrzeb transportu i spedycji międzynarodowej.
 7. Zajęcia cykliczne realizowane wspólnie z pracodawcami (praktykami, ekspertami) w zakresie kwalifikacji twardych – zawodowych (transport, logistyka) oraz miękkich (kognitywnych, interpersonalnych, samoorganizacyjnych, komunikacyjnych i osobistych).
 8. Zespołowe projekty analityczno-optymalizacyjne realizowane we współpracy z wiodącymi  firmami z branży transportowej.
 9. Wizyty dydaktyczne w wybranych firmach sektora TSL oraz firmach będących dostawcami i klientami tego sektora, a także w instytucjach otoczenia transportu.

Zapytania ofertowe

Dokumenty