Przeskocz do treści

Program studiów podyplomowych IRiPT

Program studiów obejmuje 210 h zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych podzielonych na dwa semestry. Wykaz przedmiotów, wraz z ich krótką tematyką przedstawiono poniżej.

Zajęcia prowadzone będą w większości przez pracowników Zakładu Systemów Transportowych Politechniki Poznańskiej przykładając duży nacisk na aspekt praktyczny.

Zajęcia odbywać się będą przez dwa semestry, podczas piątkowo-sobotnich spotkań maksymalnie dwa razy w miesiącu, w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Piotrowo 3.
Zajęcia I semestru, w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników, rozpoczną się z początkiem najbliższego semestru (albo w październiku albo w marcu).

1.     Miejskie systemy transportowe

 • Elementy systemu transportowego
 • Integracja międzygałęziowa (transport szynowy, drogowy, rowerowy)
 • Planowanie systemów transportowych
 • Transport pieszy i rowerowy

2.     Badania ruchu i analizy podróży

 • Metody pomiarów ruchu drogowego
 • Badania pasażerów transportu zbiorowego
 • Miarodajne natężenia ruchu w projektowaniu i organizacji ruchu

3.     Modelowanie i symulacja ruchu

 • Zagadnienia symulacji ruchu
 • Budowa modelu ruchu
 • Narzędzia do symulacji ruchu: Vissim
 • Prognozy ruchu (Visum)

4.     Regulacje prawne w zakresie polityki transportowej

 • Polityka transportowa
 • Podstawowe akty prawne
 • Uwarunkowania prawne organizacji i zarządzania ruchem
 • Wymogi dotyczące planów transportowych

5.     Planowanie transportu

 • Ocena i prognoza potrzeb przewozowych
 • Opracowywanie rozkładów jazdy i tras linii komunikacji publicznej
 • Planowanie przebiegu tras przewozowych
 • Synchronizacja rozkładów jazdy
 • Metodyka sporządzania planów transportowych
 • Zasady organizacji rynku przewozowego
 • Finansowanie usług przewozowych
 • Standardy usług przewozowych

6.     Metody organizacji ruchu

 • Metody i narzędzia organizacji ruchu
 • Priorytety w ruchu drogowym dla komunikacji zbiorowej
 • Organizacja ruchu pieszego i rowerowego
 • Stała i tymczasowa organizacja ruchu
 • Uspokojenie ruchu drogowego

7.     Sterowanie ruchem

 • Akomodacyjna i dynamiczna sygnalizacja świetlna
 • Projektowanie skrzyżowań z sygnalizacją w świetlną
 • Projektowanie programów sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji publicznej
 • Inteligentne Systemy Transportowe i koordynacja sygnalizacji w mieście

8.     Analiza efektywności projektów transportowych

 • Metody oceny projektów transportowych - analiza kosztów i korzyści, analizy jakościowe, analizy wielokryterialne
 • Narzędzia analizy ekonomicznej
 • Analiza rentowności funkcjonowania linii w transporcie zbiorowym

9.     Ocena oddziaływania transportu na środowisko i społeczeństwo

 • Aspekty społeczne kształtowania systemów transportowych
 • Klasyfikacja wpływów transportu na środowisko
 • Narzędzia oceny środowiskowej
 • Metody inżynierii ruchu w redukcji oddziaływań transportu na środowisko