Przeskocz do treści

Projekty PO WER

Na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu realizowane jest kilka projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekty te są skierowane do studentów kierunku transport, a także do młodej kadry kształcącej prowadzącej zajęcia na wydziale. Są to: