Featured article

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że przedłużyliśmy o tydzień rekrutację na studium podyplomowe "Inżynieria ruchu i planowanie transportu". Termin przyjmowania zgłoszeń: 6.10.2017. Szczegółowe informacje dotyczące studium znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce studia podyplomowe (http://www.dts.put.poznan.pl/iript/).

 

Witaj na stronie Zakładu Systemów Transportowych!

Nasz Zakład jest jednym z czterech zakładów, funkcjonujących w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Kierownikiem zakładu jest Pani Profesor Agnieszka Merkisz-Guranowska.

Dane kontaktowe:
Zakładu Systemów Transportowych
Politechnika Poznańska | Wydział Maszyn Roboczych i Transportu | Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań
Tel. +61 647 59 58
Fax. +61 665 27 36
email. agnieszka.merkisz-guranowska@put.poznan.pl

Zapraszamy do bieżącego odwiedzania - będziemy sukcesywnie zamieszczali tu ważne i ciekawe informacje z życia Zakładu oraz Uczelni.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy zainteresowane firmy/ instytucje do zgłaszania zapotrzebowania na nieodpłatną realizację przez studentów kierunku Transport (ostatnie cztery semestry I i II stopnia) projektów  analityczno-optymalizacyjnych. Prace te prowadzone będą w ramach projektu realizowanego na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu pt. Program rozwoju kompetencji kierunku Transport na WMRiT Politechniki Poznańskiej (PRKT). 

Zgłoszenia oraz pytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres: szymon.fierek@put.poznan.pl

Tematyka projektów studenckich dotyczyć powinna bieżących problemów transportowych, logistycznych, w których zastosowane zostaną różnego rodzaju analizy i narzędzia np. optymalizacyjne, symulacyjne i inne.

  • Organizacja kursu na wózek widłowy (operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym), obejmującego: (plik .pdf)
    • szkolenie zgodne z programem UDT nr 2/2007/OUTB, pt. „Minimalne wymagania dotyczące programów kursów dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)” (łącznie z zapewnieniem praktycznych elementów szkolenia na wózkach widłowych dla każdego uczestnika w wymiarze zgodnym z programem szkolenia UDT nr2/2007/OUTB),
    •zewnętrzny egzamin państwowy przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez właściwy organ UDT,
    •wystawienie uprawnień do kierowania wszystkimi rodzajami wózków jezdniowych (elektryczne, spalinowe,czołowe, boczne) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych LPG.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że skompletowaliśmy pełną grupę na studia podyplomowe Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu. W związku z tym zostaną one uruchomione, a pierwsze zajęcia odbędą się pod koniec października. O szczegółach będziemy na bieżąco informowali.
Cieszymy się, że nasza oferta studiów podyplomowych spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, które przerosło nasze pierwotne oczekiwania. Dlatego też, wychodząc Państwu naprzeciw, jeszcze przez tydzień (do dnia 7.10.2016) przyjmować będziemy zgłoszenia w celu utworzenia drugiej grupy!

26 października 2015 roku Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uchwalili Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego, w skrócie nazywany planem transportowym. Plan transportowy jest dokumentem planistycznym określającym kluczowe cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego w perspektywie do roku 2025.

...continue reading