Przeskocz do treści

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studium podyplomowe "Inżynieria ruchu i planowanie transportu" trwa w sposób ciągły. W zależności od tego kiedy zostanie skompletowana grupa, studium zostanie uruchomione w semestrze letnim lub zimowym.  Szczegółowe informacje dotyczące studium znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce studia podyplomowe (http://www.dts.put.poznan.pl/iript/).

 

Witaj na stronie Zakładu Systemów Transportowych!

Nasz Zakład jest jednym z czterech zakładów, funkcjonujących w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Kierownikiem zakładu jest Pani Profesor Agnieszka Merkisz-Guranowska.

Dane kontaktowe:
Zakładu Systemów Transportowych
Politechnika Poznańska | Wydział Maszyn Roboczych i Transportu | Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań
Tel. +61 647 59 58
Fax. +61 665 27 36
email. agnieszka.merkisz-guranowska@put.poznan.pl

Zapraszamy do bieżącego odwiedzania - będziemy sukcesywnie zamieszczali tu ważne i ciekawe informacje z życia Zakładu oraz Uczelni.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie minimum 16 godzinnego kursu szkoleniowego z analiz przestrzennych w QGiS.

Szkolenie powinno obejmować wykorzystanie i obróbkę dużej liczby danych przestrzennych z uwzględnieniem ich analizy oraz prezentacji na mapach.
W szczególności szkolenie powinno obejmować swoim zakresem edytor funkcji, generator geometrii oraz wykorzystanie skryptów przygotowanych w języku Python (wraz z powtórką podstaw tego języka, zapoznaniem z interfejsem konsoli Python w QGIS oraz uruchamianiem skryptów).

Termin składania ofert upływa 3 września 2018. Odpowiedzi proszę przesyłać na formularzu ofertowym (.docx) do pobrania po kliknieciu w niniejszy link.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie minimum trzydniowego kursu szkoleniowego z metod wibroakustycznych w diagnostyce. Podczas kursu omówione powinny być zagadnienia:

 • a. teoria drgań,
 • b. akwizycja danych,
 • c. przetwarzanie sygnałów,
 • d. podstawowe uszkodzenia maszyn wirnikowych,
 • e. normy diagnostyczne – przegląd norm i omówienie wybranych zagadnień,
 • f. konfiguracja i posługiwanie się sprzętem pomiarowym,
 • g. metody drganiowe diagnostyki maszyn,
 • h. systemy monitorowania i diagnostyki maszyn,
 • i. analiza trendów zmian obserwowanych parametrów,
 • j. definiowanie stanów pracy maszyny.

Termin składania ofert upływa 23 lipca 2018. Odpowiedzi proszę przesyłać na formularzu ofertowym (.docx) do pobrania po kliknieciu w niniejszy link.

Szkolenia z języka Python zostaną przeprowadzone przez firmę At Computers zgodnie z harmonogramem:

Lp. Dzień Godziny Sala
1 9.07.2018 13:30-21:40 817 BM
2 16.07.2018 13:30-21:40 817 BM
3 23.07.2018 13:30-21:40 817 BM
4 30.07.2018 18:30-21:40 817 BM
5 6.08.2018 13:30-21:40 817 BM
6 13.08.2018 13:30-21:40 817 BM
7 20.08.2018 13:30-21:40 817 BM
8 27.08.2018 13:30-21:40 817 BM
9 3.09.2018 13:30-21:40 817 BM
10 10.09.2018 13:30-21:40 817 BM

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 • Szkolenie Autodesk Inventor Stopien II (formularz w postaci pliku .docx) obejmującego:
 • Podczas kursu (Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień II) będącego przedmiotem zamówienia mają zostać omówione:
  • Projektowanie typoszeregu części (iPart)
  • Projektowanie typoszeregu zespołu (iAssembly)
  • Reguły sterujące (iLogic)
  • Zespoły spawane
  • Uproszczenia zespołów
  • Generator ram
  • Design Accelerator
  • Animacja – Inventor Studio
 • Na oferty czekamy do 13.07.2018 roku

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 • Szkolenie-z-Simpack-Flexible-bodies (formularz w postaci pliku .docx) obejmującego:
 • Przedmiotem oferty jest szkolenie z oprogramowania SIMPACK. SIMPACK jest to oprogramowanie MBS (ang. Multibody Simulation) o szerokim zastosowaniu do analiz dynamicznych układów mechanicznych oraz mechatronicznych. Pozwala inżynierom generować oraz rozwiązywać modele 3D aby przewidywać oraz wizualizować ich ruch, siły oraz naprężenia.Ważnym modułem oprogramowania SIMPACK jest moduł Flexible bodys. Pozwala on na symulacje wypływu dynamiki układu wielobryłowego na odkształcenia wybranej bryły którą analizuje się jako podatną.Szkolenie ma obejmować podstawy wykorzystanie funkcji brył podatnych w środowisku SIMPACK oraz wprowadzać w symulacje wielobryłową ze wsparciem programów wykorzystujących metodę elementów skończonych.
 • Na oferty czekamy do 13.07.2018 roku