Przeskocz do treści

dr hab. inż. Piotr Sawicki

Adiunkt w Zakładzie Systemów Transportowych w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.

tel. 61 665 2249
e-mail: piotr.sawicki@put.poznan.pl

Piotr SAWICKI - urodzony w 1972r. w Lesznie. W 1997r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, realizując pracę pt. Zapewnienie jakości obsług autobusów miejskich Neoplan N4016 przy współpracy z firmą Neoplan Polska Sp. z o.o. (obecnie Solaris Bus & Coach S.A.). Praca została zrealizowana w oparciu o staż w fabryce Neoplan w Bolechowie k. Poznania i w Plauen w Niemczech.

W latach 1997-2003 uczestniczył w studiach doktoranckich i podjął pracę na stanowisku asystenta na Politechnice Poznańskiej. W tym samym czasie rozpoczął również współpracę z firmą doradczą W. Frąckowiak i Partnerzy, Wielkopolska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. z Poznania (obecnie F5 Konsulting Sp. z o. o.), w której zdobywał pierwsze doświadczenia doradcze związane z analizą i oceną potencjału technologicznego przedsiębiorstw. W 1999 roku rozpoczął współpracę z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej, gdzie uczestniczył w realizacji prac doradczych i szkoleniowych związanych z projektowaniem i oceną systemów logistycznych.

W latach 2000-2001 uczestniczył w stażu doktoranckim na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto w Portugali, współpracując m.in. z prof. Jorge Freire de Sousa i prof. Jose Cabralem. Studia doktoranckie ukończył w 2002 roku, a rok później na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie - Transport. Rozprawa doktorska zatytułowana Metoda oceny jakości systemu transportowego z zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych powstała we współpracy z kilkoma firmami transportowymi, wśród których znalazły się m. in.: Anwil Poznań, C. Hartwig Katowice S.A., PKS Bydgoszcz Sp. z o.o. oraz PKS Multi-Spedytor. Promotorem pracy był prof. Zbigniew Kłos, a konsultantem merytorycznym prof. Roman Słowiński. Praca uzyskała w 2003 roku Pierwszą Nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą rozprawę w dziedzinie - Transport.

Od 2003 roku pracuje na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu, na stanowisku adiunkta. W okresie 2001-2016 pełni funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+, organizując zarówno wyjazdy zagraniczne studentów Wydziału, jak i przyjazd i pobyt na Wydziale studentów z uczelni zagranicznych. Od 2012 roku uczestniczy w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz uczestniczy w projektach badawczych i wdrożeniowych, głównie związanych z zastosowaniem technik: optymalizacji, symulacji oraz wspomagania decyzji do rozwiązywania problemów z systemami logistycznymi i procesami biznesowymi. Działalność dydaktyczną wspiera opracowaną i prowadzoną przez siebie stroną internetową, zawierającą: e-skrypty związane z realizowanymi zajęciami, wykaz publikacji oraz dodatkowe informacje dla uczestników zajęć.

W latach 2004-2009 współpracował ze światowym liderem w zakresie opracowania stosowania narzędzi do modelowania, analizy i symulacji procesów biznesowych - ARIS Platform, firmą IDS Scheer Polska Sp. z o.o., (obecnie Software AG). Rezultatem tej współpracy było zarówno zrealizowanie wielu projektów doradczych, ale również pozyskanie nowoczesnych narzędzi z rodziny ARIS do procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale MRiT PP.

Jest autorem blisko 100 publikacji i referatów konferencyjnych, a ukoronowaniem dotychczasowej działalności naukowej i doradczej w obszarze zarządzania procesami, było uzyskanie w marcu 2014 roku na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie - Transport. Dorobek tek został podsumowany w postaci monografii zatytułowanej: Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie, wydanej w 2013r. nakładem Wydawnictwa ITE w Radomiu.

Do chwili obecnej zrealizował wiele projektów doradczych i szkoleniowych dla takich przedsiębiorstw, jak: w sektorze biznesowym:
Bank Zachodni WBK SA, Bełchatowsko-Kluczewski Park Przemysłowo Tech­nologiczny, BOT Górnictwo i Energe­tyka SA, CUSSONS Polska SA, DB Bank SA, dynamic BPM Sp. z o.o., El-Centrum SA (obecnie Elektroskandia), Eltel SA, EMAX Sp. z o.o., Chapter1, FORUM Media Polska Sp. z o.o., FOTA SA, JASTA Sp. z o.o., Kompania Piwowarska SA, KLER Sp. z o.o., Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN” w Kleczewie SA, Lesaffre Polska Sp. z o.o., Marketplanet Sp. z o.o., PKO BP SA, Polbita Sp. z o.o., Pfaifer & Langen Polska SA, PKA Kombus Sp. z o.o., Poczta Polska SA, Polska Grupa Energetyczna SA, Polskie Górnictwo Nafty i Gazu SA, P.T.S.Ł. Transpost SA, Starter Sp. z o. o., Sanitec KOŁO SA, Stratex Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska SA (obecnie Orange Polska SA), VOX Industrie SA, Zakład Wodociagów i Kanalizacji Łódź, WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.o.

W sektorze administracji zrealizował projekty m.in. dla takich jednostek, jak:
Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Weterynaryjny, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Politechnika Warszawska (Wydział Budownictwa), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.