Przeskocz do treści

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie minimum 16 godzinnego kursu szkoleniowego z analiz przestrzennych w QGiS.

Szkolenie powinno obejmować wykorzystanie i obróbkę dużej liczby danych przestrzennych z uwzględnieniem ich analizy oraz prezentacji na mapach.
W szczególności szkolenie powinno obejmować swoim zakresem edytor funkcji, generator geometrii oraz wykorzystanie skryptów przygotowanych w języku Python (wraz z powtórką podstaw tego języka, zapoznaniem z interfejsem konsoli Python w QGIS oraz uruchamianiem skryptów).

Termin składania ofert upływa 3 września 2018. Odpowiedzi proszę przesyłać na formularzu ofertowym (.docx) do pobrania po kliknieciu w niniejszy link.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie minimum trzydniowego kursu szkoleniowego z metod wibroakustycznych w diagnostyce. Podczas kursu omówione powinny być zagadnienia:

 • a. teoria drgań,
 • b. akwizycja danych,
 • c. przetwarzanie sygnałów,
 • d. podstawowe uszkodzenia maszyn wirnikowych,
 • e. normy diagnostyczne – przegląd norm i omówienie wybranych zagadnień,
 • f. konfiguracja i posługiwanie się sprzętem pomiarowym,
 • g. metody drganiowe diagnostyki maszyn,
 • h. systemy monitorowania i diagnostyki maszyn,
 • i. analiza trendów zmian obserwowanych parametrów,
 • j. definiowanie stanów pracy maszyny.

Termin składania ofert upływa 23 lipca 2018. Odpowiedzi proszę przesyłać na formularzu ofertowym (.docx) do pobrania po kliknieciu w niniejszy link.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 • Szkolenie Autodesk Inventor Stopien II (formularz w postaci pliku .docx) obejmującego:
 • Podczas kursu (Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień II) będącego przedmiotem zamówienia mają zostać omówione:
  • Projektowanie typoszeregu części (iPart)
  • Projektowanie typoszeregu zespołu (iAssembly)
  • Reguły sterujące (iLogic)
  • Zespoły spawane
  • Uproszczenia zespołów
  • Generator ram
  • Design Accelerator
  • Animacja – Inventor Studio
 • Na oferty czekamy do 13.07.2018 roku

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 • Szkolenie-z-Simpack-Flexible-bodies (formularz w postaci pliku .docx) obejmującego:
 • Przedmiotem oferty jest szkolenie z oprogramowania SIMPACK. SIMPACK jest to oprogramowanie MBS (ang. Multibody Simulation) o szerokim zastosowaniu do analiz dynamicznych układów mechanicznych oraz mechatronicznych. Pozwala inżynierom generować oraz rozwiązywać modele 3D aby przewidywać oraz wizualizować ich ruch, siły oraz naprężenia.Ważnym modułem oprogramowania SIMPACK jest moduł Flexible bodys. Pozwala on na symulacje wypływu dynamiki układu wielobryłowego na odkształcenia wybranej bryły którą analizuje się jako podatną.Szkolenie ma obejmować podstawy wykorzystanie funkcji brył podatnych w środowisku SIMPACK oraz wprowadzać w symulacje wielobryłową ze wsparciem programów wykorzystujących metodę elementów skończonych.
 • Na oferty czekamy do 13.07.2018 roku

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 • Szkolenie z programowania mikrokontrolerow AVR w jezyku C (formularz w postaci pliku .docx) obejmującego:
 • Podczas kursu będącego przedmiotem zamówienia mają zostać omówione
  • wstęp z języka C (sprzęt, wprowadzenie z środowisko programistyczne, mikrokontroler ATmega32, programowanie Fuse bitów)
  • pamięć wewnętrzna EEPROM, silnik DC, przetwornik AC, klawiatura matrycowa, transmisja danych, 1-WIRE & DS18B20, I2C/TWI
  • podstawowe wiadomości dot. języka ANSI C
  • omówienie narzędzi programistycznych
  • podstawowe operacje na porach – omówienie
  • timery i przerwania
  • obsługa wyświetlaczy LED i LCD
  • obsługa portów RS-232
  • obsługa urządzeń wejściowych i wyjściowych
 • Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu
 • Na oferty czekamy do 9.07.2018 roku

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Podczas kursu będącego przedmiotem zamówienia mają zostać omówione

 • Szkolenie z programowania w języku C i C++  ukierunkowanego na zagadnienia silnikowe.
  • Podstawowe narzędzia pracy (Dev C++/wxDev C++, Microsoft Visual C++ Express Edition)
  • Podstawy języka C++ (informacje o strukturze programu, typach danych, operatorach itp.)
  • Podstawowe struktury języka (warunki, pętle, funkcje itp.)
  • Tablice, wskaźniki (podstawy dot. tablic, wskaźniki, inne typy danych, itp.)
  • Operacje na plikach (w standardzie ANSI C i C++)
  • Programowanie obiektowe (Idea, klasy programowania, Przyjaźń, Dziedziczenie, Polimorfizm itp.)
  • Zaawansowane zagadnienia (template, przestrzenie nazw, zaawansowane rzutowanie, dyrektywy preprocesora)
  • Podstawy GUI (Microsoft Visual C++)
 • Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu
 • Na oferty czekamy do 9.07.2018 roku

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Podczas kursu będącego przedmiotem zamówienia mają zostać omówione

 • W części teoretycznej:
  1. Analiza stanu odkształcenia i naprężenia materiału
  2. Teoria sprężystości
  3. Zagadnienia temperaturowe w tensometrii
  4. Mostek Wheatstone'a
  5. Budowa i zastosowania tensometrów
  6. Przygotowanie instalacji tensometrycznej
  7. Konfiguracja aparatury pomiarowej
  8. Zastosowanie tensometrii elektrooporowej w kolejnictwie

  W części praktycznej:

  1. Wykonanie instalacji tensometrycznej z wykorzystaniem tensometrów liniowych
  2. Wykonanie instalacji tensometrycznej z wykorzystaniem rozet tensometrycznych
  3. Realizacja pomiarów
  4. Analiza otrzymanych wyników
 • Na oferty czekamy do 06.07.2018 roku

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 1. Szkolenie LabVIEW Data Asquisition and Signal Conditioning
  • Przegląd przetworników, sygnałów oraz metod kondycjonowania sygnałów
  • Sprzęt i oprogramowanie służące do akwizycji danych
  • Wejścia analogowe
  • Wyjścia analogowe
  • Cyfrowe wejścia/wyjścia
  • Liczniki
  • Wzmacniacze pomiarowe
  • Synchronizacja
 2. Szkolenie na poziomie Core 1 i 2 z tworzenia aplikacji w programie LabView
   • Nawigacja w LabVIEW
   • Obsługa oraz znajdowanie błędów w kodzie
   • Implementacja programu
   • Projektowanie aplikacji modułowych
   • Typy danych
   • Zarządzanie zasobami
   • Techniki projektowania oraz szablony
   • Wykorzystanie zmiennych
   • Techniki synchronizacji
   • Techniki programowania
   • Obsługa zdarzeń
   • Obsługa błędów
   • Sterowanie interfejsem użytkownika
   • Praca z plikami
   • Poprawianie istniejących programów VI
   • Tworzenie i dystrybucja aplikacji
 • Na oferty czekamy do 04.07.2018 roku