Przeskocz do treści

Samouczek QGIS

Na tej stronie możesz pobrać nieoficjalny samouczek do systemu informacji geograficznej QGIS 3.12 oraz starszych wersji tego programu (3.4, 3.2, 2.18). Samouczek ten stanowi modyfikację podręczników "Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS" Roberta Szczepanka z Politechniki Krakowskiej oraz częściowo jego zaktualizowanej wersji. Podobnie, jak pierwowzór jest rozpowszechniany na licencji CC BY-SA 3.0. W ramach modyfikacji w tekście dokonano poprawek uwzględniających zmiany dokonane w QGISie pomiędzy wersjami 1.7 i 3.12, a także dodano kilka ćwiczeń oraz zmieniono kilka innych w celu lepszego dostosowania materiału dla studentów kierunku transport.

Do czytania samouczka będziesz potrzebować program umożliwiający przeglądanie plików .pdf lub .docx (np. Adobe Reader). Do rozpakowania plików szkoleniowych będziesz z kolei potrzebować programu radzącego sobie z archiwami zip i 7z (np. 7-zip).

Pobierz samouczek do QGIS 3.12 (przewiń na dół strony, by pobrać samouczki dla starszych wersji):

Samouczki umożliwiające wykonanie bardziej zaawansowanych działań w QGIS (2.18 i 3.0+)

QGIS 3+: Samouczek pozwalający na obliczenie dostępności transportowej do publicznego transportu zbiorowego (metryka euklidesowa) z wykorzystaniem algorytmów rastrowych. Opisano algorytmy:  rasteryzuj, proximity (rastrowa mapa sąsiedztwa) oraz przytnij raster do maski. Ponadto opisano sposób stylizacji warstwy rastrowej oraz algorytmy wyznaczające statystyki tej warstwy: statystyki warstwy rastrowej, informacje o rastrze, statystyki strefowe oraz raster layer unique values. Przedstawiono także sposób na automatyzację obliczeń dzięki wykorzystaniu narzędzia graficzny modelarz processingu. Odpowiednik kejsa dla QGISa 2.18 znajduje się w pierwszej części samouczka dla tej wersji programu począwszy od str. 79.

Samouczek pozwalający wykonać analizy sieciowe. Uwzględniono w nim natywne algorytmy QGIS 3 (najkrótsza ścieżka, obszar obsługi), wtyczkę QNEAT3 oraz algorytmy GRASS z rodziny v.net: v.net.allpairs (odległości po sieci drogowej między wszystkimi punktami wskazanych warstw), v.net.iso (wyznaczanie izolinii dla warstwy punktowej), v.net.salesman (wyznaczanie najkrótszego cyklu łączącego wszystkie punkty tak, że do każdy punkt jest odwiedzany tylko raz) i v.net.steiner (wyznaczanie najkrótszej drogi łączącej wszystkie punkty).

Wykorzystanie wtyczki ORS Tools do wyznaczania izochron:

Samouczek dla wtyczki Time Manager, która rozszerza QGISa o możliwość animacji danych czasoprzestrzennych, np. trajektorii GPS:

Samouczek wspierający wizualizację potoków transportowych. Opisano algorytmy Odległość do najbliższego huba oraz Hub lines, a także import styli ułatwiających wizualizację oraz wtyczki Area along vector oraz MMQGIS. Opisano także sposób animacji warstw liniowych przy pomocy wtyczki MMQGIS (poza generowaniem wideo i animowanych gifów, co opisano w części dot. wtyczki Time Manager:

Samouczek do geoalgorytmów v.voronoi.skeleton oraz r.thin, które umożliwiają przekształcić w QGISie drogę dwujezdniową w pojedynczą linię oraz wyznaczyć linię środkową jezdni:

Samouczek: Narzędzia badawcze w QGIS - losowanie punktów z warstwy liniowej:

Samouczek: Wizualizacja danych 3D w QGIS, w którym opisano funkcjonalność widoków 3D dostępnych w QGISie 3 oraz wtyczkę QGIS2ThreeJS:

Samouczek dla starszej wersji QGISa 2.18

Korzystaj tylko, jeżeli musisz pracować z tą wersją programu.

Pobierz:

Nieaktualne

Pobierz samouczek do QGIS 3.4 i 3.2:

Wykorzystanie wtyczki OSM Tools do wyznaczania izochron: