Przeskocz do treści

Samouczek QGIS

Na tej stronie możesz pobrać nieoficjalny samouczek do systemu informacji geograficznej QGIS 2.18. Samouczek ten stanowi rozwinięcie podręcznika "Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS" Roberta Szczepanka z Politechniki Krakowskiej i podobnie, jak pierwowzór jest rozpowszechniany na licencji CC BY-SA 3.0. W ramach rozwinięcia w tekście dokonano poprawek uwzględniających zmiany dokonane w QGISie pomiędzy wersjami 1.7 i 2.18, a także dodano kilka ćwiczeń oraz zmieniono kilka innych w celu lepszego dostosowania materiału dla studentów kierunku transport.

Do czytania samouczka będziesz potrzebować program umożliwiający przeglądanie plików .pdf lub .docx (np. Adobe Reader). Do rozpakowania plików szkoleniowych będziesz z kolei potrzebować programu radzącego sobie z archiwami zip i 7z (np. 7-zip).

Pobierz:

Samouczki umożliwiające wykonanie bardziej zaawansowanych działań w QGIS (2.18 i 3.0+)

Samouczek dla wtyczki Time Manager, która rozszerza QGISa o możliwość animacji danych czasoprzestrzennych, np. trajektorii GPS:

Samouczek wspierający wizualizację potoków transportowych. Opisano algorytmy Odległość do najbliższego huba oraz Hub lines, a także import styli ułatwiających wizualizację oraz wtyczki Area along vector oraz MMQGIS. Opisano także sposób animacji warstw liniowych przy pomocy wtyczki MMQGIS (poza generowaniem wideo i animowanych gifów, co opisano w części dot. wtyczki Time Manager:

Samouczek do geoalgorytmów v.voronoi.skeleton oraz r.thin, które umożliwiają przekształcić w QGISie drogę dwujezdniową w pojedynczą linię oraz wyznaczyć linię środkową jezdni:

Wykorzystanie wtyczki OSM Tools do wyznaczania izochron:

Samouczek: Narzędzia badawcze w QGIS - losowanie punktów z warstwy liniowej:

QGIS 3+: Samouczek pozwalający na obliczenie dostępności transportowej do publicznego transportu zbiorowego (metryka euklidesowa) z wykorzystaniem algorytmów rastrowych. Opisano algorytmy:  rasteryzuj, proximity oraz przytnij raster do maski. Ponadto opisano sposób stylizacji warstwy rastrowej oraz algorytmy wyznaczające statystyki tej warstwy: statystyki warstwy rastrowej, informacje o rastrze, statystyki strefowe oraz raster layer unique values. Przedstawiono także sposób na automatyzację obliczeń dzięki wykorzystaniu narzędzia graficzny modelarz processingu. Odpowiednik kejsa dla QGISa 2.18 znajduje się w pierwszej części samouczka dla tej wersji programu począwszy od str. 79.